Archive for กันยายน 2016

รับจัดงาน EVENT ทั่วประเทศ

บริษัท อัพทรูยู คลีเอทนิว จำกัด (  Uptureyou Createnew Co.,Ltd. ) รับจัดงาน EVENT ทั่วประเทศ ด้วยความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ทีมงานที่มีคุณภาพ และฝีมือในการทำงาน ทำให้ผลงานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า และบริการที่ประทับใจ จนทำให้ลูกค้าต้องกลับมาใช้บริการของบริษัทเราอีก

ช่องทางการติดต่อ E-mail : maon2512@gmail.com โทรศัพท์. 02 964 8484  Fax. 02 964 8384 มือถือ. 098 264 8281 และ 085 845 8468

คุณนภัสนัณท์ พิมพ์วราวรรณ ( คุณเล็ก )

img_0099 xu5c0245 xu5c0508 xu5c7872_resize xu5c7987_resize xu5c9067 xu5c9247

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

img_8302 img_8341 img_8391 img_8395 img_8399

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก 2015

มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก ณ Central World วันที่ 5  8 มิ.ย. 2558

img_8509 img_8504 img_8496 img_8490 img_8438 img_8412 img_8411 img_8400 img_8399 img_8396 img_8395 img_8391 img_8375 img_8373 img_8371       img_8341 img_8340 img_8333   img_8348   img_8312 img_8308

img_8370 img_8366 img_8365 img_8364 img_8362 img_8353 img_8331 img_8329 img_8327 img_8326 img_8324 img_8304 img_8302 img_8287 img_8265 img_8245  img_8241 img_8196 img_8162 img_7976 img_7970 img_7960 img_7949    img_7955 img_7952 img_7951  img_7945 img_7944

งานกาชาด 59 กระทรงอุตสาหกรรม

การออกร้านของกระทรวงอุตสาหกรรม

งานกาชาดประจำปี พ.ศ. 2559

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พฤกษานนท์ ๕๙

งานเทศการไม้ดอกไม้ประดับ (พฤกษานนท์ ๕๙ )  ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตต์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี   วันที่ ๒ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

xu5c9599 xu5c9589 xu5c9540 xu5c9533 xu5c9494 xu5c9454 xu5c9431 xu5c9409 xu5c9374 xu5c9359 xu5c9265 xu5c9261 xu5c9247 xu5c9071 xu5c9067 xu5c8541_resize xu5c8522_resize xu5c8507_resize xu5c8485_resize xu5c8463_resize xu5c8447_resize xu5c8445_resize xu5c8407_resize xu5c8390_resize xu5c8350_resize xu5c8346_resize xu5c8273_resize xu5c8260_resize xu5c8246_resize xu5c8216_resize xu5c8214_resize xu5c8209_resize xu5c8109_resize xu5c8104_resize xu5c8084_resize xu5c8079_resize xu5c8073_resize xu5c8034_resize xu5c8026_resize xu5c7987_resize xu5c7986_resize xu5c7965_resize xu5c7961_resize xu5c7956_resize xu5c7955_resize xu5c7953_resize xu5c7912_resize xu5c7886_resize xu5c7874_resize xu5c7872_resize xu5c7828_resize xu5c7789_resize xu5c7785_resize xu5c7778_resize xu5c7762_resize xu5c7758_resize xu5c7752_resize xu5c7735_resize

 

THE BEST OF NONTHABURI 2016

The Best Of Nonthaburi 2016 เป็นงานที่รวบรวมของดีของเด่นจังหวัดนนทบุรี มารวมกันเพื่อให้คนจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเลือกซื้อของกินของใช้ของฝากไม่ว่าจะเป็นอาหารเด่นๆประจำจังหวัด

ไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นสินค้า OTOP ที่มาจากฝีมือของคนในจังหวัดนนทบุรีที่มีความประณีตและงดงาม พร้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์ มารวบรวมไว้ในงาน

097a1175 097a1185 097a1190 097a1199 097a1218 097a1378 097a1381 097a1387 097a1493 097a1509 097a1550 097a1574 211a0061 211a0136 211a0302 211a0426 211a0432 211a0436 211a0439 211a0446 211a0448 211a0566 211a0578 211a0580 211a0591 211a0594 211a9797 211a9802 211a9823 211a9827 211a9963 211a9968 img_0099 img_0101 img_0126 img_0182 xu5c0001 xu5c0005 xu5c0034 xu5c0059 xu5c0065 xu5c0070 xu5c0074 xu5c0088 xu5c0097 xu5c0133 xu5c0147 xu5c0169 xu5c0182 xu5c0195 xu5c0245 xu5c0259 xu5c0293 xu5c0311-2 xu5c0311 xu5c0323 xu5c0324 xu5c0337 xu5c0362 xu5c0381 xu5c0428 xu5c0438 xu5c0503 xu5c0508 xu5c0530 xu5c0547 xu5c0565 xu5c0569 xu5c0583 xu5c0593 xu5c0599 xu5c0606 xu5c0624 xu5c0636 xu5c0654 xu5c0660 xu5c0701 xu5c0729 xu5c1230 xu5c1231 xu5c1239 xu5c1266 xu5c1350 xu5c1362 xu5c01951-2 xu5c01951-3 xu5c01951-4 xu5c01951-8 xu5c01951-12 xu5c01951-13 xu5c01951-14 xu5c01951-19 xu5c01951-23 xu5c01951-26 xu5c01951-27 xu5c01951-33